Entreprenør Planleggingsfase

Hvor lang tid tar det å bygge hus?

Vi venter på tilbud fra vårt førstevalg av entreprenør og de har forespeilet oppstart i starten av 2020. Når det gjelder hvor lang tid byggingen vil ta, så avhenger det av flere ting, men rundt regnet sier man at det tar ca. 1 år (totalt 355 dager) å bygge et hus.

Vanligvis starter byggeperioden fra kommunen gir tillatelse til bygging. Byggetid kan avtales på to måter, enten ved fastsatt overtagelsesdato eller ved et antall byggedager. Det er også vanlig at man avtaler tid for egeninnsats, som ofte regnes som rundt 30% av byggetiden. Hvor lang tid entreprenøren bruker avhenger av byggestilen, om det er ferdigmoduler/elementhus (dog med bestillingstid) eller om det bygges på tradisjonell måte.

Et annet poeng er om man selv velger å være byggherre og stå for logistikken. Dette kan i verste fall forlenge byggetiden dersom det oppstår forsinkelser eller problemer med leveranse. Selvsagt kan dette også oppstå dersom man velger totalentreprenør. Imidlertid vil man i en kontrakt kunne enes om hvordan man forholder seg til forsinkelser. Uansett er entreprenør pliktet til å varsle skriftlig om forsinkelser.

Inspirasjon til innlegg hentet fra husredaksjonen.no

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply