Entreprenør Planleggingsfase

Totalentreprenør eller ikke?

Man lærer en del nytt når man skal bygge nytt eller renovere et hus. Blant annet har vi lært en del nye begreper i prosessen, og vi har blitt bevisst fordeler og ulemper rundt valg av entreprenør/totalentreprenør. Når økonomi er en viktig begrensning kan det å gjøre arbeidet som byggeleder og prosjektleder selv, være et fristende kostnadsbesparende element.

Bankene vil sterkt anbefale bruk av totalentreprenør. Da tar valgte entreprenør av seg det praktiske og huset overleveres nøkkelferdig. Det kan også avtales hva som skal og ikke skal inkluderes i prosjektet. Gjennom totalenterprise er kostnadene mer forutsigbare og byggherre trenger kun forholde seg til ett firma. Dersom man velger å dele opp ansvaret i enkeltentreprenører vil bankene stille strengere krav til egenkapital og ekstern byggekontroll.

 

Nyttige begreper ved planlegging av nybygg

Prosjektering

Arbeidet må planlegges og prosjekteres før entreprenør gjøre jobben. Det må lages tegninger og beregnes styrke slik at resultatet blir trygt og innenfor gjeldende forskrifter.

Entreprenør

Den som tar på seg å utføre et arbeid, for eksempel graver, murer, snekker, elektriker, rørlegger, taktekker osv. Har kun ansvaret for å utføre arbeidet, ikke prosjekteringen.

Totalentreprenør

Dersom både prosjektering og arbeid er inkludert kalles det totalentreprenør. Byggherre trenger da kun å forholde seg til én kontaktperson for det avtalte prosjektet.

Underentreprenør

Dersom hovedentreprenør engasjerer en annen entreprenør til å utføre deler av arbeidet kalles det underentreprenør. Hvis denne entreprenøren også skal utføre prosjektering kalles det totalunderentreprenør.

Byggherre

Eier av eiendommen arbeidet skal utføres på.

Norsk standard (NS)

Det finnes en rekke dokumenter som er utviklet for bruk i bygg- og anleggsprosjekter. Disse dokumentene er fastsatt og utgitt av den private medlemsorganisasjonen Standard Norge. De har høy prestisje og autoritet og mange velger å følge dem. I utgangspunktet er de frivillige å bruke, med unntak av når det henvises til standarder i lover og forskrifter.

 

Tipsliste for trygg boligbygging (fra Forbrukerrådet):

  • Bruk arkitekter og entreprenører med sentral godkjenning
  • Husk å ha klare tidsfrister
  • Bruk entreprenører som er med i Boligtvistnemnda
  • Unngå single purpose selskaper
  • Sjekk referanser
  • Bruk skriftlige kontrakter

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply