Kommune Personlig Planleggingsfase

Dispensasjonssøknad

Gleden over å endelig ha kjøpt tomt var dessverre noe kortvarig for oss. På tross av at vi hadde lest reguleringsplanen til kommunen grundig på forhånd møtte vi en massiv utfordring like før vi skulle signere for kjøpet. Før vi la inn bud på tomta ble vi klar over at skolekapasiteten var sprengt i området for tomta, og at kommunen hadde stanset all utbygging. Vi snakket derfor med byggesaksrådgiver på byggesakskontoret i kommunen, og vedkommende forklarte at dette ikke gjaldt oss som skulle bygge en enkeltstående enebolig. Vi var tydelige på at vi ikke kunne kjøpe tomta med mindre vi visste at vi ville få bygge på den, men fikk til svar at dette ikke skulle bli noe problem.

Ingen regel uten unntak – det viste seg i ettertid likevel at vi måtte søke dispensasjon, på tross av hva vi hadde blitt opplyst på forhånd, og saken vår måtte opp til politisk vurdering. Egentlig burde nok tomta vært søkt byggeklar før den ble solgt, men selger var heller ikke klar over skolekapasitetsproblematikken. Kort fortalt endte vi opp med å sende inn en omfattende søknad, samt å legge fram saken vår for flere politikere per telefon, og søknaden gikk etter mye bekymring i gjennom til slutt.

Vårt råd blir derfor til alle som ønsker å kjøpe tomt – reguleringsplanen må finleses, flere ganger. Samt, dersom man får en uttalelse fra kommunen, må man be om å få denne skriftlig med det samme.      

Dersom man må søke dispensasjon fra reguleringsplanen må man sende ut nabovarsel og få svar på disse. Deretter må man skrive søknaden og i denne må det komme fram at fordelene ved å godkjenne søknaden klart oppveier for ulempene. Personlige faktorer legges lite til grunn. Det lønner seg å lese lignende søknader til kommunen, samt be om hjelp på byggesakskontoret for å finne ut dette.

Nå er vi klare for å starte planleggingen med arkitekten vår. Hvem dette er, og hva planene vedrørende dette kommer senere.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply