Planleggingsfase Tomt

Hvordan tilpasse hus til tomt?

Er det lurt å velge hus før tomt eller omvendt? Hvilke ting er nyttig å se etter når man skal bestemme hvor huset skal plasseres på tomta? Noen ganger har man forelsket seg i en hustype, men så passer ikke huset til tomta. Da gjelder det å tenke nytt. Å plassere et hus handler ikke bare om utsikt og solforhold, huset skal også passe inn i omgivelsene.

For vår del ble løsningen å hyre en arkitekt til å tegne huset. Da følte vi oss trygge på at vi ville få et hus som passet inn i omgivelsene og som ble tilpasset våre behov. Dersom man skal vurdere slike ting på egenhånd finnes det flere tips om hvor man bør starte. Vi har samlet noen punkter vi tenker er viktige under her.

  • Reguleringsplan – byggestil, utnyttelsesgrad tomt, maks byggehøyde, takform. Dispensasjonssøknad kan gi store forsinkelser.
  • Grunnforhold – vannsig, fare for ras eller radonstråling.
  • Nærhet til vei – hensyn til støykilder og innsyn.
  • Topografi – nivåforskjeller, terrengforhold, adkomst til tomta.
  • Garasje – skal denne bygges senere bør man planlegge dette på forhånd.
  • Lys- og vindforhold – slippe dagslys inn, stenge sola ute.
  • Utsikt – øker verdien på huset dersom vindusflater i stua vender mot den beste utsikten.

You Might Also Like

No Comments

    Leave a Reply