Tomt

Kjøp av tomt – tips

Hva er lurt å tenke på når man skal kjøpe tomt? Da vi hadde bestemt oss for å satse på å bygge i området vi ville bo i, var det først et spørsmål om det i det hele tatt ville være mulig å skaffe tomt. I løpet av de første årene på tomtejakt kom ikke én eneste tomt til salgs. Vi begynte derfor å sjekke ut andre muligheter, fulgte med i lokalavisa, søkte på nettet og sjekket kommuneplaner for hvilke områder som så ut til å være regulert til eneboliger. Vi kom over flere muligheter, og kontaktet etter hvert eiendomsmeglere og gårdseiere som hadde kunnskap om salg av disse tomtene. Plutselig dukket det imidlertid opp en tomt på Finn.no, og vi måtte da kaste oss rundt for å finne ut hva som var viktig å tenke på før vi gikk inn for et eventuelt kjøp.

Oppsummert synes vi det aller viktigste er å bestemme seg for beliggenhet, hvilket hus man ønsker å bygge og til hvilken pris. Det er stor forskjell på tomteprisene ettersom hvor de ligger, hvordan de ligger i terrenget, adkomst og grunnforhold. Ikke alle hus og hustyper passer til hvilken som helst tomt og omvendt. Ofte er det slik at enten må huset tilpasses tomta, ellers så må tomta tilpasses huset. Dette koster fort mye. Hva er viktigst – huset eller tomta?

Fordyring av tomtekjøp:

 • Tilknytning av offentlig vann- og avløp (sjekk kommunale avgifter)
 • Tilknytning vei- og strømnett
 • Klargjøring av tomta (stein, berg, sprenging, bortkjøring av masse)

Forbrukerrådet har ei fin liste for hva som er lurt å tenke på før man kjøper, og vi har lånt noen tips derfra.

 1. Grunnforhold: Skrå eller flat tomt. Må det sprenges eller kjøres bort masse. Mange ekstra kostnader knyttet til dette.
 2. Tilkobling: Veinett, vann- og avløpsnett og strømnett. Det koster mye å koble seg på hvis dette ligger langt unna tomtegrensa. Avgift til kommunen.
 3. Klima: Sol og vindforhold betyr mye for hvordan man plasserer huset. Trafikkstøy, annet bråk. Innsyn fra naboer. Utsikt.
 4. Reguleringsplan: Ligger tomta i et uregulert område for enebolig. Utnyttelsesgrad av tomt. Hvordan er rammene for plassering på tomta, høyde og størrelse. Avstand til nabo og bebyggelse rundt. Hvilke planer er allerede lagt for området rundt.
 5. Byggeklausul: Forpliktelse til å benytte spesiell husleverandør eller entreprenør. Dette kan bety begrensning i senere valgmuligheter og dermed er det viktig å avklare totalkostnadene før kontrakt om kjøp er signert.
 6. Eksperthjelp: Arkitekter, byggrådgivere eller entreprenører kan bidra med valg av tomt og bolig som passer ønsker/behov. Å rådføre seg med en ekspert tidlig i fasen er et godt tips.
 7. Hjemmelsinnehaver: Opplysninger om grunnbokshjemmel og heftelser fra eiendomsregisteret. Tomten skal være registrert med eget gårds- og bruksnummer.
 8. Tinglysning: Dette må gjøres før bygging, ellers må dokumentavgift for markedsverdi av både tomt og bolig betales.

You Might Also Like

No Comments

  Leave a Reply